IJmuiden,
18
december
2014
|
15:06
Europe/Amsterdam

De heren Niek Hoek en Klaas Visser nieuwe toezichthouders voor Redding Maatschappij

KNRM benoemt nieuwe leden Raad van Toezicht

Per 1 januari 2015 zullen twee nieuwe leden toetreden tot de Raad van Toezicht van de stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de directie en de algemene gang van zaken bij de KNRM. De KNRM redt en helpt mensen op zee en ruim binnenwater, is 24 uur per dag inzetbaar met 1.300 vrijwilligers en 75 reddingboten. De organisatie wordt bekostigd uit vrijwillige bijdragen van donateurs, schenkers en erflaters.

De nieuwe leden van de Raad van Toezicht zijn de heren Niek W. Hoek en Ir. Klaas Visser.

De heer Niek Hoek (58) is tot 2015 voorzitter van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd en was tot 1997 werkzaam bij Koninklijke Shell in verschillende directiefuncties bij buitenlandse divisies.

De heer Klaas Visser (58), Schout-bij-nacht b.d., is docent/onderzoeker Marine Engineering bij de faculteit Mechanical, Marine and Materials Engineering (3ME) bij de TU Delft en docent maritieme platformsystemen bij het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder.

De Raad van Toezicht van de KNRM bestaat met hun toetreden uit acht personen. Conform de statuten is het lidmaatschap een volledig vrijwillige, onbezoldigde functie, die de leden maximaal 12 jaar kunnen uitoefenen. Zij worden nadrukkelijk als vrijwilliger betrokken bij en verbonden aan de KNRM. Voor alle leden van de Raad van Toezicht is een functieprofiel vastgesteld, met een rooster van aftreden, waarin periodiek herbenoemingen zijn vastgesteld. Het netwerk van de leden wordt ingezet ter ondersteuning en realisatie van de doelstellingen van de KNRM.

De leden van de Raad van Toezicht komen voort uit verschillende vakgebieden, waaronder de Koninklijke Marine, Koopvaardij/Rederij, Scheepsbouw, Bankwezen/Verzekeringen, Notariaat/Advocatuur en Openbaar Bestuur.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.